Soojuspumbad

Projekteerime ja paigaldame õhk-õhk , õhk-vesi ja maakütte soojuspumpade süsteeme.

Rohkem infot ...

Veevarustus ja kanalisatsioon

Projekteerime ja ehitame hoonete veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteeme.

Ventilatsioon

Projekteerime, paigaldame ja hooldame hoonete ventilatsioonisüsteeme.

Teostame ka vent.torustike puhastust ja seadmete hooldust.

Rohkem infot ...

Teemantpuurimine

Teostame enamasti torustike paigaldamiseks vajalike avade de32….de425 mm läbimõõduga teemantpuurimist.

Rohkem infot ...

Küttesüsteemid

Projekteerime ja paigaldame hoonete küttesüsteeme.

Rohkem infoit ...

Keskkonnaehitus

Projekteerime ja ehitame ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteeme s.h torustikud, reoveepumplad, puurkaev-pumplad, II-astme pumplad, veetöötlusjaamad ja reoveepuhastid. 

Rohkem infot ...