Osutame lepingulistele klientidele komplektset KVVK-süsteemide hooldus- ja remonttöid.

Lepinguta kliendile osutame KVVK-süsteemide hooldustöid vastavalt ajalisele võimalusele.