• Teostatud tööd

  Teostatud tööd

 • Teostatud tööd

  Teostatud tööd

 • Teostatud tööd

  Teostatud tööd

 • Teostatud tööd

  Teostatud tööd

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Soojuspumbasüsteemide ehitus

 • Karja mõisahoone õhk-vesiküttesüsteemi projekteerimine ja ehitus
 • Aste Klubihoone õhk-vesiküttesüsteemi projekteerimine ja ehitus
 • Kärla Rahvamaja maaküttesüsteemi projekteerimine ja ehitus
 • Kuressaare Lennujaama remondi- ja päästeangaaride õhk-vesiküttesüsteemi ehitus
 • Püha Jakobi Koguduse pastoraadimaja maakütte- ja küttesüsteemi ehitus
 • Kaarma pastoraadimaja õhk/vesi- ja küttesüsteemi ehitus
 • Aste lasteaia maaküttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine
 • Pahi lautade sealäga jahutusel põhineva küttesüsteemi ehitus I … IV etapp
 • Kihelkonna rahvamaja õhk-vesiküttesüsteemi ehitustööd
 • Nasva klubi maaküttesüsteemi ehitus
 • Kogula eakatekodu maaküttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine
 • Aste kooli maaküttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine
 • Kuressaare Tarbus OÜ kontori õhk-vesiküttesüsteemi ehitustööd
 • Kuressaare Tennisehalli maaküttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine
 • Pahi lautade sealäga jahutusel põhineva maaküttesüsteemi ehitamine I ja II etapp
 • Angla Pärandkultuurikeskuse maaküttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine
 • Kaali külastuskeskuse maaküttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine

KVVK-süsteemide ehitus

 • Karja mõisahoone küttesüsteemi ehitus
 • Kuressaare Kotkapoja tn 4 korterelamu  kütte-, ventilatsiooni-, veevarustuse- ja kanalisatsiooni ehitus
 • Aste klubihoone kütte-, ventilatsiooni-, veevarustuse- ja kanalisatsiooni projekteerimine ja ehitus
 • Kuressaare Kotkapoja tn 1 korterelamu  kütte-, ventilatsiooni-, veevarustuse- ja kanalisatsiooni ehitus
 • Kuressaare lennujaama remondi- ja päästeangaaride küttesüsteemi ehitus
 • Kihelkonna Hooldekodu ventilatsioonisüsteemi ehitus
 • Kärla Rahvamaja kütte-, ventilatsiooni-, veevarustuse- ja kanalisatsiooni projekteerimine ja ehitus
 • Valjala Põhikooli jõusaali kütte-, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus
 • Salme aleviku hakkepuiduküttel katlamaja ehitus
 • Korterelamu Kuressaares Kihelkonna mnt 2 küttesüsteemi rekonstrueerimine
 • Korterelamu Pärnus Rääma 15 VK ja küttesüsteemi ehitamine
 • Kuresaare Avatud Noortekeskuse ventilatsioonisüsteemi ehitus
 • Korterelamu Kuressaares  Aia 66 VK ja küttesüsteemi rekonstrueerimine
 • Koreterelamu Kuressares Ranna 44 küttesüsteemi rekonstrueerimine
 • Korterelamu Pärnus Suur-Jõe 47 KVVK süsteemide projekteerimine ja ehitamine
 • Korterelamu Kuressaares Pargi 1/1a  KVVK süsteemide projekteerimine ja ehitus
 • Muhu noortekeskuse KVVK-süsteemide projekteerimine ja ehitamine
 • Merinvest tootmishoone vee-, kanalisatsiooni- ja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitamine
 • Kuressaare Haigla B- ja D-korpuse magistraaltorustike rekonstrueerimine projekteerimine ja ehitamine
 • Kärla katlamaja üleviimine hakkepuiduküttele projekteerimine ja ehitamine
 • Upa katlamaja üleviimine hakkepuiduküttele torustike ja hakkepuidu hoidla ehitustööd
 • Nasva klubi KVVK-süsteemide ehitustööd
 • Sandla küla keskushoone küttesüsteemi ja hakkepuiduküttel katlasüsteemi ehitus
 • Aste kooli KVVK-süsteemide projekteerimine ja ehitamine
 • Kuressaare kordoni vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine
 • Korterelamu Kuressaares Merikotka 9 kütte-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustööd
 • Kuressaare Tarbus OÜ kontori kütte-, veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustööd
 • Kuressaare Soojuse koostootmisjaama hoonesiseste ja välisvee-, -kanalisatsiooni- ja sademevee kanalisatsioonitorustike ehitus
 • Kuressaare Tennisehalli kütte-, veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitamine
 • Sõmera hooldekodu elamuhoonete kütte- ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 
 • Kuressaare Haigla C-korpuse kütte-, ventilatsiooni-, veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine
 • Kuressaare Haigla A-korpuse operatsioonibloki ja intensiivravi kütte-, ventilatsiooni-, veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine ja ehitamine
 • Korterelamu Kuressaares Smuuli 5 küttesüsteemi rekonstrueerimine
 • Korterelamu Kuressaares Õie 6 küttesüsteemi rekonstrueerimine
 • Trelleborg IPE OÜ vee-, kanalisatsiooni-, sademevee- ja tehnoloogiliste torustike ehitus
 • Nordea panga Kuressaare esinduse vee-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide ehitus
 • Angla Pärandkultuurikeskuse põrandaküttesüsteemi projekteerimine ja ehitus

Keskkonnaehitus

 • Kudjape aleviku Mündi tn ühisveevarustuse, –kanalisatsiooni ja sademevee kanalisatsioonitorustike ehitus
 • Kuressaare Uue tn soojustorustiku ehitus
 • Kuressaare Torni-Tallinna tn ristmiku soojustorustiku ehitus
 • Kudjape aleviku Mereranna tee soojustorustiku ehitus
 • Kuressaare, Lasteaia 11 soojus- ja veevarustustorustike ehitus
 • Pärsama küttepiirkonna soojustorustike  projekteerimine ja ehitamine
 • Roela aleviku soojustorustike renoveerimine
 • Kuressaare, Talli tn soojustorustiku ehitus
 • Väätsa vald, Lööla küla veetorustike rekonstrueerimine
 • Kuressaare linna ühisveevärgi tänavatorutike rekonstrueerimine
 • Kuressaare linna ühisveevärgi siibrisõlmede rekonstrueerimine
 • SA Jõulumäe Tervisespordikeskuse reoveepuhasti ehitus 
 • Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse veetöötlusjaama projekteerimine ja ehitus
 • Kuressaare Vallimaa tänava kaugküttetorustiku ehitus
 • Kuressaare Tallinna tn 80 ja Tuulte-Roos kaugküttetorustiku ehitus
 • Kolga-Aabla küla keskosa veevarustussüsteemi rekonstrueerimine projekteerimine ja ehitamine 
 • Kuressaare Lossipargi kaugküttetorustiku ehitus
 • Kuressaare Marientali tänava kaugküttetorustiku ehitus
 • Habaja aleviku veevarustussüsteemi rekonstrueerimine
 • Kuressaare linna reoveepumplate rekonstrueerimine
 • Tapa reoveepuhasti tehnoloogiliste torustike ehitus
 • Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuse vee- ja kanalisatsioonitorustike, veetöötlussüsteemi ning reoveepuhasti projekteerimine ja ehitamine
 • Kanissaare kalakasvatuse tehnoloogiliste torustike ehitamine
 • Albu alevi reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Aegviidu alevi ühisveevarustus- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja ehitamine
 • Järva-Jaani reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Kaunispe sadama akvatooriumi süvendustööd
 • Kaunispe sadama rekonstrueerimine, kaldakindlustuse-, sadamahoone- ja külmhoone ehitus
 • Remniku õppe- ja puhkekeskuse vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus